W dniu 27 listopada 2019 r  w Instytucie Kolejnictwa w Warszawie, odbyła się zorganizowana przez Oddział Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji im. prof. Janusza Groszkowskiego - Koło Seniorów wraz z Instytutem Kolejnictwa kolejna już IX Konferencja Naukowo-Techniczna pod tytułem: 

„WPŁYW BEZPRZEWODOWYCH TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH
NA ŻYCIE WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA"

Konferencja była organizowana w ramach obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 2019.

Współorganizatorami i sponsorami Konferencji byli:

 Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Tele - i Radiotechniczny.

WB Electronics S.A.

Wydział Transportu, Politechnika Warszawska

Wydział Elektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna

Otwarcia Konferencji dokonał prezes Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP im, prof. Janusza Groszkowskiego Kol. Zbysław Antoni Kucza. Przywitał dostojnych Gości i uczestników Konferencji, a następnie glos zabrał gospodarz i współorganizator Konferencji przedstawiciel Instytutu Kolejnictwa Pan dr inż. Marek Pawlik zastępca dyrektora ds. Interoperacyjności Kolei.

W części oficjalnej konferencji odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń z okazji 100-lecia SEP. Odznaczenia były nadawane w kategoriach dla osób fizycznych i prawnych.

Okolicznościowy medal i dyplom uznania za aktywną współpracę dla Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Tele - i Radiotechnicznego odebrał Dyrektor Instytutu dr inż. Janusz Sitek.

Indywidualnie za aktywną wieloletnią działalność w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich, zostali wyróżnieni wieloletni członkowie SEP: