Szkolenia przygotowawcze do Egzaminów SEP

Egzaminy Kwalifikacyjne SEP

Informacje Komisji Egzaminacyjnej 516 

Szkolenia Specjalistyczne 

Ekspertyzy i Opinie Techniczne

Kalendarz szkoleń

 

Zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1  lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022, poz. 1392) opłata egzaminacyjna za sprawdzenie kwalifikacji pobierana jest w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników w dniu złożenia wniosku

Ceny egzaminów w 2024 roku: 

424,20 zł do 30 czerwca,

430,00 zł od 1 lipca


Wnioski egzaminacyjne:

Wniosek G1 Eksploatacja

Wniosek G1 Dozór