Trwają przygotowania do uroczystości obchodów 100-lecia powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Również nasze Koła pragną włączyć się w pewnym stopniu w te prace.

W dniu 8 czerwca 2017 r. na terenie FSNT NOT odbyło się zebranie Koła Terenowego „Warszawa” OEIT SEP, w którym uczestniczyli także Prezes OEIT SEP kol. Zbysław Kucza, Prezes Koła Terenowego OEIT SEP kol. Tadeusz Sinkiewicz, wiceprezes Koła Terenowego, kol. Jerzy Kuciński oraz prof. dr hab. inż. Jarosław Świderski.

W trakcie spotkania nawiązano do ubiegłorocznej propozycji kol. prof. Andrzeja Krawczyka, członka Koła Terenowego „Warszawa” i przewodniczącego Polskiego Komitetu SEP ds. Zastosowań Pola Elektromagnetycznego w Medycynie, aby w związku ze zbliżającym się jubileuszem 100-lecia SEP zaprezentować Polaków, szczególnie zasłużonych dla rozwoju polskiej elektryki.

Jedną z takich osób, działającą w dziedzinie tzw. „słabych prądów” jest prof. dr inż. Cezary Andrzej Ambroziak. Sylwetkę Profesora  przedstawił prof. dr hab. inż. Jarosław Świderski, który przez wiele lat współpracował z Nim w warszawskim Instytucie Technologii Elektronowej. Prof. J. Świderski przedstawił życiorys prof. C. A. Ambroziaka, Jego działalność naukowo-badawczą, wychowywanie młodego pokolenia naukowców elektroników, wieloletnie kierowanie Instytutem i zasługi dla jego rozwoju. Szczególnie dużo miejsca poświęcił badaniom przyrządów półprzewodnikowych, uwieńczonych opracowaniem pierwszych w Europie i jednych z pierwszych na świecie konstrukcji układów scalonych. W roku 1968 w specjalnym wydawnictwie McGraw Hill w Nowym Yorku, wydanym z okazji 20-lecia wynalezienia tranzystora, prace te, obok jeszcze prac dwóch Amerykanów, były uznane, jako ważny wkład w światowy rozwój półprzewodników.

Zebrani podziękowali prof. Jarosławowi Świderskiemu za przedstawienie sylwetki prof. Cezarego A. Ambroziaka w sposób niezwykle obszerny i interesujący.

W podsumowaniu tej części obrad zebrani uznali, że osoba prof. dr. inż. Cezarego A. Ambroziaka w pełni zasługuje na uwzględnienie w przygotowywanych wydawnictwach Stowarzyszenia z okazji Jubileuszu 100-lecia SEP, jako bardzo zasłużona dla rozwoju polskiej elektryki. Dlatego wnioskują do Zarządu Oddziału o przyjęcie niniejszego wniosku i nadanie dalszego biegu tej sprawie.

Szczegółowo sylwetka prof. dr. inż. Cezarego A. Ambroziaka jest przedstawiona tutaj.

 

Prezes  Koła Terenowego OEIT SEP    Tadeusz Sinkiewicz                                             

Prezes Koła Terenowego „Warszawa” OEIT SEP   Bogusław Muszyński