W dniach 6–7 marca w warszawskim hotelu Hilton Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji wspólnie z  Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji zorganizowała kolejne Forum Gospodarcze TIME, którego głównym tematem była sztuczna inteligencja. Przemysł i nauka dostrzegają wagę przełomu technicznego i cywilizacyjnego związanego z rozwojem inteligentnego oprogramowania. Obserwatorzy kierunków rozwoju techniki uznali, że dokonał się przełom naukowo-techniczny w dziedzinie sztucznej inteligencji. To otworzyło drogę do rozwoju oprogramowania adaptacyjnego. Sztuczna inteligencja była głównym tematem konferencji i elementem wszystkich prowadzonych dyskusji. W debatach panelowych omówiono szczegółowo różne kierunki działań. Mamy obecnie do czynienia z czwartą rewolucją przemysłową. W pierwszej wykorzystano siłę wody i pary wodnej, w drugiej uzyskano masowość dzięki elektryfikacji, w trzeciej zautomatyzowano produkcji przemysłową. Czwarta rewolucja przemysłowa oznacza inteligentne fabryki oraz integrację środowiska fizycznego i internetowego. 1 000 tys. GB danych codziennie będzie mogła w 2020 r. generować nowoczesna fabryka, a samochód elektryczny – 4 tys. GB. Bez nowoczesnego przemysłu Polska nie będzie mogła dołączyć do krajów, które są liderami nowej rewolucji przemysłowej. Rozwój infrastruktury teleinformatycznej jest niezbędny dla osiągnięcia strategicznych celów rozwojowych, a w tym także zbudowania e-admi-nistracji. To wymaga kolejnego wysiłku inwestycyjnego od operatorów teleinformatycznych. Aby utrzymać tempo rozwoju gospodarczego Polski na poziomie 4–5% i wyrównywać lukę rozwojową z innymi krajami uE konieczne są inwestycje w telekomunikację na poziomie około 40 mld złotych w ciągu najbliższych 5 lat.
Motoryzacja elektryczna wejdzie do praktyki wraz z autonomicznością pojazdów. Omówiono strategię wprowadzenia pojazdów elektrycznych (w tym autonomicznych) i aktualny stan polskiego sektora motoryzacyjnego i jego infrastruktury elektrycznej.  Globalna chłonność rynku samochodów elektrycznych wzrośnie z 2,9 mln (2016) do 19 mln w roku 2025. Najwięcej publicznych punktów ładowania w Europie (2016) było w Holandii, zrealizowano  tam najwięcej, bo ponad 26 tys. operacji, a następnie w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. W Polsce było 324 stacje ładowania, a do roku 2020 rząd planuje mieć 6400 wygodnie rozmieszczonych stacji w całej Polsce. Ceny baterii zmniejszyły się o ok. 50% od 2010 roku i oczekuje się dalszego zmniejszenia o dalsze 50% w ciągu najbliższych 4–6 lat. O przyszłości mobilności mogą stanowić: ● Tesla Model S Autonomiczny elektryczny; 450 km zasięgu – cena 80 tys. € ● Re-Volt elektryczny trójkołowiec; zakres 100 km – cena 15 tys. € ● Ehang 184 Autonomous Aerial Vehicle 50 km zasięgu
 – cena  300 tys. € Jednym ze sponsorów konferencji była firma Uber Technologies Inc. – amerykańskie przedsiębiorstwo, z siedzibą w San Francisco (Kalifornia), twórca aplikacji mobilnej Uber, która służy do zamawiania usług transportu samochodowego poprzez kojarzenie pasażerów z kierowcami korzystającymi z aplikacji. usługi firmy uber są dostępne w wielu krajach świata, w tym również w Polsce. Firma mocno promuje na całym świecie wypożyczanie samochodów po niskich cenach (z kierowcą lub bez). Przedstawicielka firmy zauważyła, że obecnie na świecie panują takie zwyczaje, że przez 96% czasu przeciętny samochód stoi w garażu i uważa, że należy to zmienić. (cr)