Komisja nr 516 informuje:

Egzaminy przeprowadzane są cyklicznie w siedzibie Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP

 

Zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1  lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022, poz. 1392) opłata egzaminacyjna za sprawdzenie kwalifikacji pobierana jest w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników w dniu złożenia wniosku.

 

W 2024 r. opłata ta wynosi:

430,00 zł. - od 01.07.2024 r.  

 

Wnioski egzaminacyjne : Grupa I - Dozór     Grupa I - Eksploatacja

Dla zorganizowanych grup istnieje możliwość zorganizowania egzaminu w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowe informacje i zapisy w Biurze Oddziału EIT SEP  00-043 Warszawa ul. Czackiego 3/5 lok. 109.

Biuro czynne: wtorek  9:00 - 16:00, środa 9:00 - 16:00, czwartek 9:00 - 15:00

 

Tel: 22 826-61-07
Fax: 22 827-71-27
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nr konta: Santander Bank Polska S. A. Nr 64 1500 1777 1217 7008 9461 0000

Sprawdzanie kwalifikacji dokonywane jest zgodnie z wymienionymi niżej aktami prawnymi:
- Ustawa z dn. 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 z 4.06.1997 r. poz. 348 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań kwalifikacyjnych (Dz. U. Nr 89 z 28.04.2003 r. poz. 828),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci    (Dz.U.Nr141, z 2005  r.  poz. 1189).

-  Świadectwo Kwalifikacyjne wydane przez nasze Komisje ważne jest również w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie regulacji dotyczących wzajemnej uznawalności uprawnień zawodowych.