PRZEMYSŁOWY INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI S.A.(OBECNIE BUMAR ELEKTRONIKA S.A.) UZYSKAŁ NAJWIĘCEJ PATENTÓW W POLSCE W 2011 ROKU

PIT 1934-2012

Historia firmy rozpoczęła się w 1934 roku, kiedy to założony został Państwowy Instytut Telekomunikacyjny – instytucja państwowa przeznaczona do prowadzenia badań i rozwoju w dziedzinie telekomunikacji wojskowej i cywilnej, radiotechniki i telewizji. Przedwojenna działalność Instytutu związana była z zagadnieniami radiolokacji i radiotechniki. W ramach Instytutu utworzony został także jeden z pierwszych na świecie działów telewizyjnych. Lata powojenne Instytutu to działalność związana z radiolokacją. W 1949 roku utworzony został Oddział Gdański, którego działalność skupiała się na elektronice morskiej. W tym samym roku z Państwowego Instytutu Telekomunikacyjnego wydzielony został Przemysłowy Instytut Telekomunikacji. Przełomowym momentem w rozwoju Instytutu i wydarzeniem, które stworzyło podwaliny polskiego przemysłu radiolokacyjnego, było opracowanie przez naukowców PIT pierwszego w kraju radaru ostrzegawczego. Przez następne dziesięciolecia PIT rozszerzał swoją działalność o kolejne dziedziny związane z potrzebami obronnymi naszego kraju. Obok radiolokacji do podstawowych obszarów działalności weszły systemy dowodzenia i kierowania oraz sensory rozpoznania radioelektronicznego. W 1993 roku do Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji przyłączony został Instytut Technologii Elektronowej Politechniki Wrocławskiej, który wszedł w struktury jako Oddział Wrocławski. Działalność Instytutu rozszerzyła się o nowoczesną elektronikę próżniową, a oferta o układy mikrofalowe i lampy z falą bieżącą, stosowane zarówno we własnych rozwiązaniach, jak i opracowywane na zamówienia kontrahentów i stosowane m.in. w technikach badawczych.

W 2008 roku Przemysłowy Instytut Telekomunikacji przekształcony został w Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa, a dwa lata później wszedł w skład Grupy kapitałowej Bumar.

W 2010 roku Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A., CNPEP RADWAR S.A. oraz PPPE „DOLAM” S.A. utworzyły grupę produktową pod nazwą Dywizja Elektronika. Kilkanaście miesięcy później, pod koniec 2011 roku firmy zostały skonsolidowane pod nazwą Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji S.A. 5 marca 2012 roku spółka zmieniła nazwę na Bumar Elektronika S.A.

30 czerwca 2014 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego nazwa Bumar Elektronika S.A. została zmieniona na PIT-RADWAR S.A.