Światowy Dzień Telekomunikacji obchodzony jest corocznie 17 maja od 1969 roku. Data ta upamiętnia rocznicę założenia ITU 17 maja 1865 roku, kiedy to w Paryżu podpisano pierwszą Międzynarodową Konwencję Telegraficzną. W 1973 r. wydarzenie zostało formalnie ustanowione na Konferencji Pełnomocników ITU w Maladze-Torremolinos w Hiszpanii. Każdego roku wybierany jest temat wiodący, a wydarzenia związane z tym tematem odbywają się na całym świecie.

Wraz ze wzrostem znaczenia technologii informacyjnych obok telekomunikacji – zwłaszcza Internetu – uznano, że temat ten również wymaga zwrócenia uwagi opinii publicznej. W 2005 roku Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego wezwał Zgromadzenie Ogólne ONZ do ogłoszenia 17 maja Światowym Dniem Społeczeństwa Informacyjnego. Celem było skoncentrowanie się na znaczeniu tych technologii oraz szerokim zakresie związanych z nimi kwestii społecznych i gospodarczych, które zostały poruszone podczas szczytu. W marcu 2006 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ postanowiło, że Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego będzie obchodzony co roku 17 maja. Później, w 2006 roku, Konferencja Pełnomocników ITU w Antalyi w Turcji postanowiła połączyć oba obchody jako Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Celem Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego jest pomoc w podnoszeniu świadomości na temat możliwości, jakie wykorzystanie Internetu i innych technologii informacyjno-komunikacyjnych może przynieść społeczeństwom i gospodarkom, a także sposobów zniwelowania przepaści cyfrowej. 

XXV Konferencja Okrągłego Stołu „Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego” w ramach obchodów ŚDTiSI 2024
odbędzie się 16 maja 2024 roku (czwartek)

w formule hybrydowej

pod tegorocznym hasłem wiodącym:

„Cyfrowe Innowacje na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju”

XXV Konferencja Okrągłego Stołu organizowana jest przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich we współpracy z Polskim Towarzystwem Informatycznym.