Biuro Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji, informuje że ulegają zmianie opłaty za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego.

Opłata za jeden egzamin ustawowo wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia:
- od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. to kwota 349 zł
- od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. to kwota 360 zł

Jednym egzaminem jest, np: "egzamin Eksploatacji w grupie 1". "Egzamin z Eksploatacji i Dozoru w grupie 1" to już dwa egzaminy - dwie opłaty egzaminacyjne.
Wpłaty za kursy i egzaminy przyjmujemy na konto bankowe
Santander Bank Polska S.A. 
 64 1500 1777 1217 7008 9461 0000 z tytułem: Egzamin kwalifikacyjny - jaki, imię i nazwisko.
Opłaty należy dokonać przed przystąpieniem do egzaminu.
Na egzamin należy przyjść wraz z potwierdzeniem zapłaty!

Istnieje również możliwość dokonania opłaty gotówką w biurze Oddziału.