Krzysztof Amborski 3W dniu 4 lipca br. odszedł nasz Kolega Doc. dr inż. Krzysztof Amborski. Ukończył Wydział Łączności PW oraz Wydział Matematyki UW.
Był nauczycielem akademickim w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym PW.
Pracował także w wielu ośrodkach naukowych i przemysłowych zagranicznych (Niemcy, USA).
Jest autorem i współautorem wielu znaczących publikacji naukowych.
Współpracował z Ośrodkiem rzeczoznawstwa naszego oddziału gdzie służył swoją wiedzą i doświadczeniem inżynierskim
przy wykonywaniu ekspertyz, niekiedy o bardzo dużym stopniu trudności.
Cześć Jego pamięci.