Uwaga! Nowy termin konferencji po odwołaniu edycji jesiennej spowodowanej pandemią COVID-19 


 
X Konferencja EIT-2021 - 27 maja 2022 r.

X Konferencja 2022
WPŁYW BEZPRZEWODOWYCH TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH NA ŻYCIE WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA
Tematy wiodące Konferencji:
• Bezprzewodowe systemy teleinformatyczne.
• Teleinformatyka w zwalczaniu skutków pandemii COVID_19
• Inteligentne systemy radiokomunikacyjne w transporcie i energetyce.
• Teleinformatyka w diagnostyce medycznej i leczeniu.
• Bezpieczeństwo w lokalnej i globalnej cyberprzestrzeni. Nowe wyzwania. Konferencja EIT-2021 jest organizowana w ramach obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 2021.
Celem konferencji jest prezentacja wyników badań i wymiana doświadczeń w innowacyjnych dziedzinach techniki, jakimi są Elektronika, Informatyka, Telekomunikacja (EIT). Konferencja służyć będzie również upowszechnianiu, promowaniu i popularyzowaniu osiągnięć naukowo-technicznych ze szczególnym uwzględnieniem ich zastosowań dla dobra współczesnego człowieka. Różnorodność podejmowanych tematów umożliwia interdyscyplinarne spojrzenie na to jak elektroniczne, a szczególnie telekomunikacyjne i radiowe środki komunikacji oraz przekazu informacji zmieniły i zmieniają otaczający nas świat i nas samych.

 

Do pobrania:

Plakat  Program Broszura Programowa  Karta zgłoszenia
 plakat  program  broszurka2  karta zglosz