czarna wstazkaZ przykrością zawiadamiam, że 26 marca 2022 r. zmarł były prezes Oddziału Kol. Witold T. Kucharski.

Cześć Jego pamięci.

ScreenHunter 37Kol. Witold T. KUCHARSKI.

Urodził się 17 marca 1945 r. w Głoskowie (pow. piaseczyński). Studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej skończył w 1972 r. W czasie studiów pracował jako monter w Zakładach Radiowych im. M. Kasprzaka. Praktykę dyplomową po zakończeniu studiów odbył w Twente Enschede School w Holandii. Po dyplomie do 1980 r. pracował na Politechnice Warszawskiej w Instytucie Telekomunikacji. Następnie (do 1990 r.) był zatrudniony w Zespole Szkół Mechaniczno –Samochodowych w Grodzisku Mazowieckim. W latach 1990-2003 był dyrektorem Ośrodka Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie, a w latach 1993-96 równocześnie był dyrektorem i prezesem Izby Rzeczoznawców SEP. W 2003 r. wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Przedsiębiorstwa Kompletacji i Dostaw Elektroniki Profesjonalnej „Radwar”.

Ukończył wiele kursów i szkoleń specjalistycznych. Jest autorem wielu publikacji. Posiadał uprawnienia budowlane, był rzeczoznawcą i weryfikatorem SEP. Od 2001 r. przewodniczył Radzie Zarządzającej Ośrodka Certyfikacji Wyrobów Przemysłowego Instytutu Elektroniki.

Członkiem SEP jest od 1971 r. Wiceprezes Oddziału WEiT SEP (1984-1994), prezes Oddziału EIT SEP przez dwie kadencje (1994-2002), członek Zarządu Oddziału EIT SEP (2002-2014); przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej IRSEP (1996-2002), przewodniczący Głównej Komisji FSNT NOT ds. Doradztwa Gospodarczego (1992-1996), członek Prezydium Rady Stołecznej FSNT NOT (2002-2006), wiceprezes Koła Terenowego Warszawa przy OEIT SEP (2017-2021). Był współorganizatorem wielu konferencji naukowych, w tym również międzynarodowych jak np. Microelectronics 92, Electronic Passive Components. Odznaczony wieloma odznaczeniami stowarzyszeniowymi: Srebrną, Złotą i Szafirową Odznaką Honorową SEP, Srebrną i Złotą Odznaką Honorową NOT oraz medalami im. prof. Mieczysława Pożaryskiego, im. prof. Janusza Groszkowskiego, im. inż. Kazimierza Szpotańskiego oraz 100-lecia SEP. Za swoją owocną działalność w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich został uhonorowany godnością Zasłużonego Seniora SEP.

Msza żałobna odbędzie się 4 kwietnia 2022 r. o godzinie 13.00 w kościele św. Anny w Piasecznie (plac Piłsudskiego 10, 05-500 Piaseczno), po czym nastąpi odprowadzenie na cmentarz w Pyrach.

Prezes OEIT SEP 
mgr inż. Zbysław Antoni Kucza