Andrzej SKORUPSKI - Godność Członka Honorowego nadana w 2019 r. 

SkorupskiAndrzej Skorupski urodził się 27 maja 1940 roku. W 1958 roku ukończył w Warszawie Liceum im. Tadeusza Reytana. Po maturze przebywał w Brazylii, gdzie pracował w RCA Victor Radio i Biurze Projektów Linii Wysokich Napięć. Po powrocie do kraju w 1959 roku pracował w Państwowych Zakładach Tele transmisyjnych. W 1960 roku rozpoczął naukę na Wydziale Łączności Politechniki Warszawskiej, który ukończył w 1966 roku. W 1965 roku rozpoczął pracę w Katedrze Budowy Maszyn Matematycznych. W 1975r. obronił doktorat na temat projektowania układów logicznych. W latach 1978 –1981 był zastępcą Dyrektora Instytutu Informatyki ds. dydaktycznych. W tym czasie wprowadził do programów nauczania zagadnienia techniki mikroprocesorowej. W latach 1981–1987 był zastępcą Dyrektora Instytutu ds. doświadczalnych i kierował zakładem doświadczalnym. W latach 1989–1990 przebywał w Kanadzie, gdzie na University of Regina wykładał architekturę komputerów i języki programowania. Odwiedził także liczne ośrodki naukowe w Kanadzie i USA. Jest autorem lub współautorem 8 książek, ponad 70 artykułów naukowych lub referatów na konferencje oraz wielu patentów. Wyróżniony Nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Nagrodami Rektora. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej i odznaką Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej.
Od 1960 r. jest członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich, gdzie pełnił wiele rożnych funkcji, w tym wiceprezesa Oddziału EIT, Przewodniczącego Rady Izby Rzeczoznawców i inne. Jest rzeczoznawcą SEP i kierownikiem Działu Informatyki i weryfikatorem. Jest Zasłużonym Seniorem SEP. Za swą działalność został wyróżniony odznaczeniami: Diamentową, Złotą i Srebrną Honorową Odznaką Naczelnej Organizacji Technicznej, Szafirową, Złotą i Srebrną Honorową Odznaką Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a także odznaczeniami Zasłużony dla Łączności i licznymi Medalami SEP.
Działalność obejmuje także popularyzację techniki. Pisał teksty dla czasopism SEP, do „Przeglądu technicznego” i „Tygodnika Powszechnego”.