X Konferencja OEIT - 2021

Szanowne Koleżanki, Koledzy, Przyjaciele i Sympatycy OEIT SEP.

konferencja2021ver2

Konferencja EIT- 2021

Wpływ bezprzewodowych technologii teleinformatycznych na życie współczesnego człowieka

Konferencja „Wpływ bezprzewodowych technologii teleinformatycznych na życie współczesnego człowieka” EIT- 2021 jest organizowana w ramach obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 2021 przez Oddział Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy współudziale partnerów wymienionych w materiałach konferencyjnych. 

W bieżącym roku będzie to już X konferencja z cyklu. Zaplanowana jest na dzień 18 listopada 2021 r. w Instytucie Kolejnictwa.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań i wymiana doświadczeń w innowacyjnych dziedzinach techniki, jakimi są elektronika, informatyka i telekomunikacja (EIT), głównie dla członków i szerokiej rzeszy sympatyków SEP.

Dzięki dużemu zainteresowaniu wśród przedstawicieli nauki – autorów wystąpień –  konferencja służy upowszechnianiu, promowaniu i popularyzowaniu osiągnięć naukowo-technicznych ze szczególnym uwzględnieniem ich zastosowań dla dobra współczesnego człowieka.

Różnorodność podejmowanych tematów umożliwia interdyscyplinarne spojrzenie na to, jak elektroniczne, a szczególnie telekomunikacyjne i radiowe środki komunikacji i przekazu informacji zmieniają otaczający nas świat i nas samych.

Jak wykazały dotychczasowe edycje Konferencji, stała się ona cykliczną imprezą naukową, która okrzepła i osiągnęła na tyle znaczący poziom, że stała się ważną imprezą naukową dla prezentacji dorobku wielu środowisk naukowych i wielu wybitnych naukowców. W tym roku pragniemy w sposób szczególny uczcić dziesiątą, jubileuszową Konferencję. W programie konferencji zaplanowana została sesja plenarna, 3 sesje tematyczne i panel dyskusyjny. Wiodącymi tematami w tym roku będą zagadnienia związane ze znaczeniem technologii telekomunikacyjnych i informatycznych w zwalczaniu pandemii COVID-19 dzisiaj i po jej zakończeniu. Ponadto oczekujemy na referaty z dziedziny inteligentnej energetyki, transportu i medycyny.

Zarząd OEIT wraz z współorganizatorami dołoży wszelkich starań, aby zapewnić tej konferencji nie tylko odpowiedni poziom naukowy, ale także jubileuszową oprawę.

Zapraszamy do zgłaszania referatów i aktywnego udziału w Konferencji EIT-2021

Wszelkie informacje dotyczące organizacji i planowanego przebiegu konferencji dostępne będą na stronie internetowej OEIT: www.oeit.sep.org.pl

Zarząd OEIT SEP

Broszura Programowa
Zapraszamy do skorzystania zKarta uczestnictwa PDF  "elektroniczna" 
umożliwia wypełnienie w komputerze i wysłanie na adres email Biura OEIT
Pobierz - wypełnij - wyślij
 
 Karta uczestnictwa *.doc  :: Wydrukuj - wypełnij -wyślij
 

 

Zarząd Oddziału
 Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji
 Stowarzyszenia Elektryków Polskich