Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 11 kwietnia 2020 r. zmarł profesor dr hab. inż. Andrzej Filipkowski, profesor Politechniki Warszawskiej, zasłużony członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji. W zmarłym tracimy bardzo aktywnego Kolegę. Był dla nas człowiekiem wielkiej wiedzy i przykładem koleżeństwa. Do ostatnich dni wspierał nas swoim doświadczeniem, przyjaźnią i aktywnością.

Rodzinie oraz najbliższym składamy szczere wyrazy współczucia.

mgr inż. Zbysław Antoni Kucza,

Prezes Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP,

dr inż. Jacek Jarkowski,

Prezes Koła Seniorów OEIT SEP,

Zarząd OEIT SEP, koledzy i przyjaciele zrzeszeni

w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich