Kierownik Robót Elektrycznych

Miejsce pracy: Bydgoszcz

files/Konferencja_naukowa_EIT_2017.pdf

S z a n o w n i  P a ń s tw o ,

pragniemy powiadomić, iż wzorem lat ubiegłych Oddział Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji im. prof. Janusza Groszkowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich organizuje VII konferencję pt.: „Wpływ bezprzewodowych technologii teleinformatycznych na życie współczesnego człowieka”, która  odbędzie się 22 listopada 2017 r. w Instytucie Kolejnictwa w Warszawie przy ul. Chłopickiego 50.

                            Celem konferencji jest przedstawienie krajowych osiągnięć w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie, jaką jest cyfrowa transmisja bezprzewodowa i jej zastosowania. Ośrodki naukowe pracujące w tej dziedzinie przedstawiają swoje osiągnięcia. Ich różnorodność pozwala na interdyscyplinarne spojrzenie na to jak elektroniczne, a szczególnie telekomunikacyjne i radiowe środki komunikacji oraz przekazu informacji zmieniły i zmieniają otaczający nas świat i nas samych. Szczególne miejsce w zakresie merytorycznym konferencji zajmują teleinformatyczne rozwiązania systemowe w inteligentnym transporcie, inteligentnej energetyce, telemedycynie i diagnostyce medycznej. Przedstawiane są także uwarunkowania związane z bezpieczeństwem transmisji, z oddziaływaniem środowiska elektromagnetycznego na organizmy ludzkie i na zjawiska społeczne związane z rozwojem technologicznym oraz związane z warunkami bezpiecznego korzystania z globalnej cyberprzestrzeni.

                        Podczas konferencji prezentowane są oryginalne wyniki badań, jest sposobność wymiany doświadczeń poprzez prezentowanie innowacyjnych rozwiązań naukowo-badawczych oraz upowszechnianie, promowanie i popularyzowanie osiągnięć naukowych wśród specjalistów z innych dziedzin. Prezentacja rozwiązań naukowo-technicznych  wielu  instytucji  naukowo-dydaktycznych  i  badawczych, których przedstawiciele biorą udział w konferencji, pozwala na poddanie dyskusji zjawisk społecznych wynikających z postępu technologicznego w zakresie telekomunikacji i informatyki w otaczającym nas świecie.

                         Zgłoszone referaty są recenzowane, co umożliwi ich publikację w czasopiśmie „ELEKTRONIKA” i uzyskanie 8 pkt MNiSZW.

Z poważaniem,

dr inż. Wojciech Kocańda, V-prezes ds. naukowych OEIT SEP, Przewodniczący Komitetu Programowego

mgr inż. Zbysław Antoni Kucza, Prezes Oddziału EIT SEP, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

26 kwietnia 2017 r. w sali konferencyjnej Wydziału Elektrycznego (Gmach Starej Kotłowni) odbyło  się się seminarium poświęcone postaciom wybitnych elektryków polskich: Włodzimierza Krukowskiego, Andrzeja Jellonka i Mariana Łapińskiego.

Więcej informacji znajduje się na stronie http://apw.ee.pw.edu.pl  w zakładce "Seminaria SAiP OW"

Dnia 24.03.2017 r. w sali widowiskowej Technikum Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego przy Al. Stanów Zjednoczonych 24 (Zespół Szkół nr 34 im. Agnieszki Osieckiej) odbyła się prelekcja na temat wideorejestratorw samochodowych. Wystąpił przedstawiciel firmy MiTAC Europe Ltd, Oddział w Polsce – Pan Marcin Moczulski (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..)

Wideorejestrator to twój świadek na drodze

Bardzo często sytuacje w których brak świadków jest powodem długotrwałych sporów.  Wideorejestrator, zainstalowany na przedniej szybie samochodu jest w stanie wykazać, że wiele z tych sytuacji i późniejszych ich skutków nie powstało z winy osoby prowadzącej samochód.

Wideorejestrator, dzięki zastosowanym wielu unikatowym rozwiązaniom, takim jak np. tryb parkingowy jest w stanie zabezpieczyć samochód i chronić go przed wandalizmem czy włamaniami. Dzięki zarejestrowanemu materiałowi można łatwiej mieć dowód w ręku i uchwycić sprawcę.

Uchwycić moment
W dzisiejszych czasach, współczesna technika coraz bardziej ułatwia nagrywanie  udostępnianie filmowych relacji i zaistniałych wydarzeń. Ale wiele sytuacji dzieje się wtedy gdy nikt nie filmuje i nikt nie jest na to przygotowany. Układ optyczny rejestratora automatycznie dostosowuje ustawienia optyki (HDR / Dynamiczna ekspozycja) w celu zapewnia najlepszej jakości nagranego materiału w warunkach zbyt małej lub zbyt dużej ilości docierającego światła.

Konferencja Naukowo-Techniczna, organizowana corocznie przez Oddział Elektroniki, Informatyki,Telekomunikacji, Stowarzyszenia Elektryków Polskich pt.  „Wpływ Bezprzewodowych Technologii Teleinformatycznych Na Życie Współczesnego Człowieka" odbyła się 16 listopada 2016 r., zorganizowana w ramach obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 2016. Współorganizatorami Konferencji byli: Instytut Kolejnictwa i Wojskowa Akademia Techniczna.

 

Otwarcia konferencji dokonali: Prezes Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji Zbysław Kucza, Dyrektor Instytutu Kolejnictwa Andrzej Żurkowski i Wiceprezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Mieczysław Żurawski. Dyrektor Instytutu, który gościł uczestników przypomniał, że Konferencja odbywa się już po raz czwarty.

 

Pierwszą sesję,  otwierającą konferencję poprowadził płk dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski prof. WAT.  Kolejnym punktem programu była sesja okolicznościowa poświęcona prezentacji życiorysu i pracy twórczej prof. dr inż. Andrzeja Zielińskiego, sesję prowadził dr inż. Wojciech Kocańda. Andrzej Zieliński urodził się 24 grudnia 1934 r. Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego ukończył w Warszawie w 1952 r., a w  1959 r. ukończył Wydział Łączności (późniejszy Wydział Elektroniki) Politechniki Warszawskiej, uzyskując tytuł mgr inż. Profesor Andrzej Zieliński ma bogate doświadczenie z zakresu organizacji i kierowania w dziedzinie nauki i techniki. W latach 1970-80,  1982-93 był dyrektorem i pracownikiem naukowym Instytutu Łączności, a w przerwie (1980-82) był dyrektorem Zjednoczenia Stacji Radiowych i Telewizyjnych; w latach 1993-97 pełnił funkcję Ministra Łączności RP. Od 1997 r. do chwili obecnej jest pracownikiem naukowym w Instytucie Łączności.