Do pobrania Wniosek "E" Grupa I ::  Do pobrania Wniosek "D" Grupa I

Urządzenia, instalacje i sieci elektryczne - grupa I

Zobacz/ustal terminy:  WARSZAWA ul. Czackiego 3/5

Dzięki ukończeniu szkolenia można nabyć uprawnienia państwowe do:
 1. obsługi,
 2. konserwacji,
 3. remontów,
 4. montażu,
 5. kontrolno-pomiarowych

urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetyczne wytwarzających, przetwarzających, przesyłających  i zużywających energię elektryczną. dla urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych do i powyżej 1kV
Szkolenie kończy się egzaminem przed komisją SEP i kończy się wydaniem legitymacji SEP OEIT

Organizacja szkolenia: szkolenia otwarte dla pojedynczych osób, szkolenia grupowe realizowane u Klienta

Czas trwania od 1 dnia dla osób przedłużających uprawnienia
Cena kalkulowana indywidualnie.
Cena egzaminu 349 zł za uprawnienie/za osobę
Miejsce Otwarte w Siedzibie SEP OEIT Warszawa Czackiego 3/5, lub u Klienta
Wykładowcy Specjaliści uprawnieni do prowadzenia szkoleń w zakresie uprawnień elektrycznych gr. 1, członkowie komisji SEP

Uprawnienia są konieczne do pracy z urządzeniami zaliczającymi się do poniższych kategorii:

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 5. urządzenia elektrotermiczne;
 6. urządzenia do elektrolizy;
 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 8. elektryczna sieć trakcyjna;
 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9