Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 28 grudnia 2016 r. odeszła od nas nagle Lila Stachurska, związana ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich przez ponad 30 lat.

Gdy w 1985 roku przyjmowałem Ją do pracy w Izbie Rzeczoznawców SEP, którą wówczas kierowałem, zapamiętałem emanującą z Niej wtedy energię i widoczną w oczach życzliwość dla świata i ludzi. Powierzyłem Jej funkcję kierownika Działu Organizacyjnego i Sekretariatu IRSEP. Bardzo szybko zyskała sobie uznanie i sympatię zarówno kierownictwa Izby jak i swoich współpracowników oraz szefów ośrodków rzeczoznawstwa SEP z całego kraju, a także licznych rzeczoznawców przewijających się przez Centralę Izby. Można było Jej powierzyć każde zadanie mając pewność, że wywiąże się z niego znakomicie.

Na początku lat dziewięćdziesiątych, po objęciu przeze mnie funkcji sekretarza generalnego SEP, Lila Stachurska przeszła służbowo do pracy w Biurze Zarządu Głównego SEP, przemianowanym później w Biuro SEP. Tu także powierzyłem Jej kierowanie Działem Organizacyjnym i Sekretariatem Biura. Pełniąc tę funkcję cieszyła się dużym uznaniem i wielką sympatią władz Stowarzyszenia, koleżanek i kolegów z Biura SEP oraz licznych działaczy społecznych SEP, z którymi miała kontakt w swej codziennej pracy. Ze wszystkich powierzonych jej zadań zawsze wywiązywała się wzorowo. Mówiono nawet żartobliwie, że nie ma takiej sprawy, której Lila nie potrafiłaby załatwić – i tak faktycznie było w zdecydowanej większości przypadków.

Niezależnie od pracy zawodowej w Stowarzyszeniu, Lila Stachurska była równocześnie aktywnym działaczem społecznym w Oddziale Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji im. Prof. Janusza Groszkowskiego SEP. Przez ponad 20 lat wchodziła najpierw w skład Zarządu Oddziału, a następnie w skład ścisłego Prezydium tego Zarządu. W latach 1994-1997 piastowała funkcję sekretarza Oddziału. Na XVII WZDO została wybrana do Zarządu Oddziału i w kadencji 2002-2005 pełniła funkcję członka Zarządu ds. imprez. Jednocześnie została delegatem na XXXI WZD SEP .

W następnej kadencji pełniła funkcję sekretarza Oddziału w latach 2006-2007. W swej działalności była niezwykle aktywna i kreatywna. Z wielkim zaangażowaniem brała udział w organizowaniu wielu ważnych imprez stowarzyszeniowych, jak np. jubileuszu 50-lecia OEIT SEP, corocznych obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji (przemianowanego w 2006 r. na Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego) oraz wielu innych wydarzeń. Zawsze mogliśmy liczyć na Jej pomoc i pełne zaangażowanie w czasie wszystkich kolejnych spotkań noworocznych Oddziału.

Jej wielką pasją był taniec i trudno było sobie wyobrazić, że jak gra muzyka to Lila nie zatańczy. Będzie nam bardzo brakowało Jej tańca na naszych spotkaniach, a tańczyła wspaniale.

Lila wniosła bardzo  istotny wkład w organizacyjne przygotowanie XXI WZDO (16 marca 2010 r.), a  w czasie jego obrad pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Wyborczej.

Na XXII WZDO, które odbyło się 4 marca 2014 r. została wybrana w skład Sądu Koleżeńskiego Oddziału i pełniła do końca swego życia funkcję Przewodniczącej Sądu Koleżeńskiego Oddziału. W naszym Oddziale cieszyła się zawsze dużą sympatią, uznaniem i zaufaniem. Pozyskała nie tylko liczne grono koleżanek i kolegów, lecz również wielu prawdziwych przyjaciół.

Z Lilą Stachurską zaprzyjaźniliśmy się także na gruncie prywatnym, a nasze rodziny czasami wyjeżdżały nawet wspólnie na urlop. Utkwił mi w pamięci szczególnie jeden taki wspólny wyjazd w góry do Austrii, gdzie witaliśmy nowy rok przełomu XX i XXI wieku. Wtedy właśnie o północy, gdy po złożeniu sobie życzeń noworocznych poszliśmy oglądać piękny pokaz fajerwerków, Lila spojrzała w to rozświetlone fajerwerkami niebo i powiedziała z lekką zadumą: „Mam jeszcze jedno życzenie – bardzo bym chciała, aby ten nowy, 2000 rok był szczęśliwy dla świata i ludzi…” Te właśnie słowa znakomicie oddają Jej wielką otwartość na otaczający Ją świat i życzliwość dla wszystkich ludzi spotkanych na Jej drodze. Taka właśnie była Lila Stachurska i taką pozostanie w naszej pamięci.

Żegnaj, droga Lilu, odeszłaś od nas fizycznie, ale duchem jesteś i będziesz zawsze w naszych sercach i w naszej pamięci!

Jan Grzybowski