WPŁYW BEZPRZEWODOWYCH TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH NA ŻYCIE WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA

 
Mieczysław Żurawski otwiera konferencję

 

Oddział Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji im. prof. Janusza Groszkowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich zorganizował, już po raz siódmy konferencję naukowo-techniczną poświęconą aktualnym zagadnieniom teleinformatyki pt: „Wpływ bezprzewodowych technologii teleinformatycznych na życie współczesnego człowieka”, która odbyła się 22 listopada 2017 r. w Instytucie Kolejnictwa w Warszawie przy ul. Chłopickiego 50. Otwarcia konferencji dokonał dr inż. Mieczysław Żurawski-wiceprezes OEIT SEP, witając serdecznie przybyłych uczestników, zaś Dyrektor Instytutu – dr inż. Andrzej Żurkowski wyraził zadowolenie, że kolejny raz ta konferencja odbywa się na terenie Instytutu.

Sylwetka prof. dr. hab. inż. Cezarego Andrzeja Ambroziaka (1935 - 2012)

Cezary Andrzej Ambroziak ukończył Wydział Łączności Politechniki Warszawskiej w 1958 r. Opracowana przez niego, w ramach pracy dyplomowej, germanowa dioda ostrzowa była pierwszym opracowanym w Polsce oryginalnym przyrządem półprzewodnikowym produkowanym seryjnie m.in. w Zakładzie Produkcji Półprzewodników „PEWA”, a później w Fabryce Tranzystorów „TEWA” (tzw. diody ze złotym ostrzem). Doktoryzował się (promotor prof. Janusz Groszkowski) w 1963 r., habilitował w 1970 r., a tytuł profesora otrzymał w 1974 r.

Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 28 grudnia 2016 r. odeszła od nas nagle Lila Stachurska, związana ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich przez ponad 30 lat.

Gdy w 1985 roku przyjmowałem Ją do pracy w Izbie Rzeczoznawców SEP, którą wówczas kierowałem, zapamiętałem emanującą z Niej wtedy energię i widoczną w oczach życzliwość dla świata i ludzi. Powierzyłem Jej funkcję kierownika Działu Organizacyjnego i Sekretariatu IRSEP. Bardzo szybko zyskała sobie uznanie i sympatię zarówno kierownictwa Izby jak i swoich współpracowników oraz szefów ośrodków rzeczoznawstwa SEP z całego kraju, a także licznych rzeczoznawców przewijających się przez Centralę Izby. Można było Jej powierzyć każde zadanie mając pewność, że wywiąże się z niego znakomicie.

Na początku lat dziewięćdziesiątych, po objęciu przeze mnie funkcji sekretarza generalnego SEP, Lila Stachurska przeszła służbowo do pracy w Biurze Zarządu Głównego SEP, przemianowanym później w Biuro SEP. Tu także powierzyłem Jej kierowanie Działem Organizacyjnym i Sekretariatem Biura. Pełniąc tę funkcję cieszyła się dużym uznaniem i wielką sympatią władz Stowarzyszenia, koleżanek i kolegów z Biura SEP oraz licznych działaczy społecznych SEP, z którymi miała kontakt w swej codziennej pracy. Ze wszystkich powierzonych jej zadań zawsze wywiązywała się wzorowo. Mówiono nawet żartobliwie, że nie ma takiej sprawy, której Lila nie potrafiłaby załatwić – i tak faktycznie było w zdecydowanej większości przypadków.