Jerzy Kuciński                                                                                             

Dzisiaj (4-02-18) otrzymaliśmy smutną wiadomość: zmarł kol. Krzysztof Mangel, Zasłużony Senior Stowarzyszenia Elektryków Polskich, wieloletni Prezes, a następnie Honorowy Prezes Koła Seniorów Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP, wieloletni członek Prezydium Centralnego Kolegium Sekcji Radiotechniki SEP.

                   fot. B. Muszyński

Krzysztof Mangel urodził się w dniu 17 sierpnia 1925 roku w Warszawie.

W 1934 roku wyjechał wraz z rodzicami do Moskwy, gdzie jego ojciec, inżynier chemik, dostał bardzo dobrą pracę, Tam Krzysztof chodził do szkoły. W  końcu 1937 roku jego ojciec zostal aresztowany i wywieziony do obozu na Kołymie, gdzie wkrótce zmarl. Krzysztof już w wieku 10 lat zainteresował się elektrotechniką i radiotechniką. W tym czasie zbudował pierwszy odbiornik kryształkowy. Mając 14 lat zbudował pierwszy odbiornik reakcyjny, na którym w  Moskwie odbierał na falach długich i średnich wiadomości z Warszawy (w  tym we wrześniu 1939 roku słuchał przemówienia prezydenta Stefana Starzyńskiego).

Po wybuchu wojny radziecko-niemieckiej podjął w lipcu 1941 roku pracę praktykanta elektromontera w moskiewskiej fabryce włókien sztucznych w  Rostokino. W okresie bombardowań Moskwy zostawał na noc jako dyżurny elektryk całej fabryki. Następnie trafił do zakładów obróbki termicznej metali, gdzie w nieco bardziej wykwalifikowanym zespole pracował jako elektryk, dochodząc do tzw. IV grupy kwalifikacyjnej.

W  sierpniu 1943 roku zgłosił się na ochotnika do I Dywizji WP im. Tadeusza Kościuszki i został skierowany do formowanego wówczas I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa”, z którym przeszedł cały szlak bojowy. Za swoje akcje bojowe w czasie wojny otrzymał odznaczenia wojenne i wojskowe, m.in. order „Virtuti Militari” oraz Medale: „Za Warszawę”, „Za Odrę, Nysę i Bałtyk” i „Za udział w walkach o Berlin”, a także otrzymał odznaczenia radzieckie: „Za  zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945”, „Za zdobycie Warszawy” i „Za zdobycie Berlina”.

W listopadzie 1945 roku został zdemobilizowany i  kontynuował naukę, zdając maturę w  Liceum im. St. Batorego w lipcu 1946 roku. Jednocześnie od lutego 1946 roku pracował jako elektromonter w Fabryce Aparatów Elektrycznych (dawniej K. Szpotański).

W październiku 1946 roku rozpoczął studia na Politechnice Gdańskiej, ale po I semestrze przeniósł się na Politechnikę Warszawską, uzyskując dyplom inżyniera na Wydziale Łączności w 1952 roku. Studia magisterskie ukończył w 1960 roku. W okresie studiów działał społecznie, organizując studencką akcję elektryfikacji wsi, a w ramach praktyki dyplomowej wraz z kilkoma innymi studentami radiotechniki zbudował nadajnik radiofoniczny.

Od lutego 1952 roku pracował w Zakładach Radiowych im. M. Kasprzaka w zespole opracowującym pierwsze polskie stacje radiolokacyjne, gdzie kierował wykonaniem serii informacyjnej stacji „Nysa A”. Po zmianach organizacyjnych pracował w Zakładach Radiowych „Rawar”, gdzie był kierownikiem Wydziału Konstrukcji i Budowy Przyrządów Pomiarowych, a od 1957 roku zastępcą głównego projektanta w Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji. Był członkiem zespołu, który otrzymał II nagrodę Mistrza Techniki za uruchomienie stacji radiolokacyjnej „Avia A” na lotnisku Warszawa-Okęcie. Jest autorem książki „Urządzenia radionawigacyjne komunikacji lotniczej”, wydanej w 1964 roku.

W latach 1963-67 pracował w Sekretariacie RWPG w Moskwie jako radca do spraw profesjonalnego sprzętu radioelektronicznego. Po powrocie do kraju pracował w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym, a następnie w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Elektronicznego Sprzętu Powszechnego Użytku, zajmując się sprawami normalizacji oraz współpracy międzynarodowej.

Za swoją działalność zawodową został odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi, m.in. Brązowym i Srebrnym Krzyżami Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2009 roku otrzymał ponadto statuetkę Ministra za wybitne osiągnięcia w rozwoju nauki i techniki.

Do Stowarzyszenia Elektryków Polskich Krzysztof Mangel wstąpił w dniu 27.11.1957 roku i od początku był aktywnym działaczem Sekcji Radiotechniki. Uczestniczył w organizacji wielu konferencji i sympozjów organizowanych przez tę sekcję. Ponadto był członkiem Centralnej Komisji Jakości i Centralnej Komisji Przepisów Elektrycznych oraz Komitetu Naukowo-Technicznego NOT ds. Ergonomii i Ochrony Pracy. Brał udział w opracowaniu tomu I i III „Historii Elektryki Polskiej”, wydanego w 1974 roku. Jest współautorem opracowania „50 lat Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP”, wydanego z okazji Jubileuszu Oddziału w 2002 roku.

Od 1990 roku do 2014 roku nieprzerwanie i aktywnie kierował Kołem Seniorów Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP, organizując comiesięczne spotkania członków Koła połączone z odczytami lub prelekcjami. Pod Jego kierownictwem Koło Seniorów wielokrotnie zajmowało czołowe miejsca w konkursach na najlepsze koło SEP. Był inicjatorem i organizatorem kilku konferencji i sympozjów, m.in. konferencji poświęconych: prof. Januszowi Groszkowskiemu, Stefanowi Manczarskiemu i Nikoli Tesli. W latach 2011-2014 był zastępcą przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału EIT SEP. Był także rzeczoznawcą SEP.

W uznaniu swoich zasług dla Stowarzyszenia został odznaczony Srebrnymi i Złotymi Odznakami Honorowymi SEP i NOT, Medalami M. Pożaryskiego i J. Groszkowskiego, Medalem 90-lecia SEP, oraz otrzymał w 1997 roku godność Zasłużonego Seniora SEP, a w 2011 roku został Honorowym Prezesem Koła Seniorów.

Wraz z Jego odejściem Stowarzyszenie Elektryków Polskiech, a szczególnie Oddział Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP traci wieloletniego, aktywnego działacza, a  także wspaniałego, uczynnego, skromnego Kolegę i bardzo wartościowego Człowieka.

Cześć Jego pamięci!

 

 

 

 

WPŁYW BEZPRZEWODOWYCH TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH NA ŻYCIE WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA

 
Mieczysław Żurawski otwiera konferencję

 

Oddział Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji im. prof. Janusza Groszkowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich zorganizował, już po raz siódmy konferencję naukowo-techniczną poświęconą aktualnym zagadnieniom teleinformatyki pt: „Wpływ bezprzewodowych technologii teleinformatycznych na życie współczesnego człowieka”, która odbyła się 22 listopada 2017 r. w Instytucie Kolejnictwa w Warszawie przy ul. Chłopickiego 50. Otwarcia konferencji dokonał dr inż. Mieczysław Żurawski-wiceprezes OEIT SEP, witając serdecznie przybyłych uczestników, zaś Dyrektor Instytutu – dr inż. Andrzej Żurkowski wyraził zadowolenie, że kolejny raz ta konferencja odbywa się na terenie Instytutu.