• 4 X 2017 r. XII Seminarium WEP, SAiP OW, dla uczczenia wybitnych elektryków polskich: Ignacego Mościckiego, Jana Czochralskiego, Karola Pollaka i Aleksandra Rotherta.

Więcej informacji znajduje się na stronie http://apw.ee.pw.edu.pl  w zakładce "Komunikaty"

 

 

Trwają przygotowania do uroczystości obchodów 100-lecia powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Również nasze Koła pragną włączyć się w pewnym stopniu w te prace.

W dniu 8 czerwca 2017 r. na terenie FSNT NOT odbyło się zebranie Koła Terenowego „Warszawa” OEIT SEP, w którym uczestniczyli także Prezes OEIT SEP kol. Zbysław Kucza, Prezes Koła Terenowego OEIT SEP kol. Tadeusz Sinkiewicz, wiceprezes Koła Terenowego, kol. Jerzy Kuciński oraz prof. dr hab. inż. Jarosław Świderski.

W trakcie spotkania nawiązano do ubiegłorocznej propozycji kol. prof. Andrzeja Krawczyka, członka Koła Terenowego „Warszawa” i przewodniczącego Polskiego Komitetu SEP ds. Zastosowań Pola Elektromagnetycznego w Medycynie, aby w związku ze zbliżającym się jubileuszem 100-lecia SEP zaprezentować Polaków, szczególnie zasłużonych dla rozwoju polskiej elektryki.

Jedną z takich osób, działającą w dziedzinie tzw. „słabych prądów” jest prof. dr inż. Cezary Andrzej Ambroziak. Sylwetkę Profesora  przedstawił prof. dr hab. inż. Jarosław Świderski, który przez wiele lat współpracował z Nim w warszawskim Instytucie Technologii Elektronowej. Prof. J. Świderski przedstawił życiorys prof. C. A. Ambroziaka, Jego działalność naukowo-badawczą, wychowywanie młodego pokolenia naukowców elektroników, wieloletnie kierowanie Instytutem i zasługi dla jego rozwoju. Szczególnie dużo miejsca poświęcił badaniom przyrządów półprzewodnikowych, uwieńczonych opracowaniem pierwszych w Europie i jednych z pierwszych na świecie konstrukcji układów scalonych. W roku 1968 w specjalnym wydawnictwie McGraw Hill w Nowym Yorku, wydanym z okazji 20-lecia wynalezienia tranzystora, prace te, obok jeszcze prac dwóch Amerykanów, były uznane, jako ważny wkład w światowy rozwój półprzewodników.

Zebrani podziękowali prof. Jarosławowi Świderskiemu za przedstawienie sylwetki prof. Cezarego A. Ambroziaka w sposób niezwykle obszerny i interesujący.

W podsumowaniu tej części obrad zebrani uznali, że osoba prof. dr. inż. Cezarego A. Ambroziaka w pełni zasługuje na uwzględnienie w przygotowywanych wydawnictwach Stowarzyszenia z okazji Jubileuszu 100-lecia SEP, jako bardzo zasłużona dla rozwoju polskiej elektryki. Dlatego wnioskują do Zarządu Oddziału o przyjęcie niniejszego wniosku i nadanie dalszego biegu tej sprawie.

Szczegółowo sylwetka prof. dr. inż. Cezarego A. Ambroziaka jest przedstawiona tutaj.

 

Prezes  Koła Terenowego OEIT SEP    Tadeusz Sinkiewicz                                             

Prezes Koła Terenowego „Warszawa” OEIT SEP   Bogusław Muszyński

                                                        

                                                                                     

                                                            

 

Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 28 grudnia 2016 r. odeszła od nas nagle Lila Stachurska, związana ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich przez ponad 30 lat.

Gdy w 1985 roku przyjmowałem Ją do pracy w Izbie Rzeczoznawców SEP, którą wówczas kierowałem, zapamiętałem emanującą z Niej wtedy energię i widoczną w oczach życzliwość dla świata i ludzi. Powierzyłem Jej funkcję kierownika Działu Organizacyjnego i Sekretariatu IRSEP. Bardzo szybko zyskała sobie uznanie i sympatię zarówno kierownictwa Izby jak i swoich współpracowników oraz szefów ośrodków rzeczoznawstwa SEP z całego kraju, a także licznych rzeczoznawców przewijających się przez Centralę Izby. Można było Jej powierzyć każde zadanie mając pewność, że wywiąże się z niego znakomicie.

Na początku lat dziewięćdziesiątych, po objęciu przeze mnie funkcji sekretarza generalnego SEP, Lila Stachurska przeszła służbowo do pracy w Biurze Zarządu Głównego SEP, przemianowanym później w Biuro SEP. Tu także powierzyłem Jej kierowanie Działem Organizacyjnym i Sekretariatem Biura. Pełniąc tę funkcję cieszyła się dużym uznaniem i wielką sympatią władz Stowarzyszenia, koleżanek i kolegów z Biura SEP oraz licznych działaczy społecznych SEP, z którymi miała kontakt w swej codziennej pracy. Ze wszystkich powierzonych jej zadań zawsze wywiązywała się wzorowo. Mówiono nawet żartobliwie, że nie ma takiej sprawy, której Lila nie potrafiłaby załatwić – i tak faktycznie było w zdecydowanej większości przypadków.

Niezależnie od pracy zawodowej w Stowarzyszeniu, Lila Stachurska była równocześnie aktywnym działaczem społecznym w Oddziale Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji im. Prof. Janusza Groszkowskiego SEP. Przez ponad 20 lat wchodziła najpierw w skład Zarządu Oddziału, a następnie w skład ścisłego Prezydium tego Zarządu. W latach 1994-1997 piastowała funkcję sekretarza Oddziału. Na XVII WZDO została wybrana do Zarządu Oddziału i w kadencji 2002-2005 pełniła funkcję członka Zarządu ds. imprez. Jednocześnie została delegatem na XXXI WZD SEP .

W następnej kadencji pełniła funkcję sekretarza Oddziału w latach 2006-2007. W swej działalności była niezwykle aktywna i kreatywna. Z wielkim zaangażowaniem brała udział w organizowaniu wielu ważnych imprez stowarzyszeniowych, jak np. jubileuszu 50-lecia OEIT SEP, corocznych obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji (przemianowanego w 2006 r. na Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego) oraz wielu innych wydarzeń. Zawsze mogliśmy liczyć na Jej pomoc i pełne zaangażowanie w czasie wszystkich kolejnych spotkań noworocznych Oddziału.

Jej wielką pasją był taniec i trudno było sobie wyobrazić, że jak gra muzyka to Lila nie zatańczy. Będzie nam bardzo brakowało Jej tańca na naszych spotkaniach, a tańczyła wspaniale.

Lila wniosła bardzo  istotny wkład w organizacyjne przygotowanie XXI WZDO (16 marca 2010 r.), a  w czasie jego obrad pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Wyborczej.

Na XXII WZDO, które odbyło się 4 marca 2014 r. została wybrana w skład Sądu Koleżeńskiego Oddziału i pełniła do końca swego życia funkcję Przewodniczącej Sądu Koleżeńskiego Oddziału. W naszym Oddziale cieszyła się zawsze dużą sympatią, uznaniem i zaufaniem. Pozyskała nie tylko liczne grono koleżanek i kolegów, lecz również wielu prawdziwych przyjaciół.

Z Lilą Stachurską zaprzyjaźniliśmy się także na gruncie prywatnym, a nasze rodziny czasami wyjeżdżały nawet wspólnie na urlop. Utkwił mi w pamięci szczególnie jeden taki wspólny wyjazd w góry do Austrii, gdzie witaliśmy nowy rok przełomu XX i XXI wieku. Wtedy właśnie o północy, gdy po złożeniu sobie życzeń noworocznych poszliśmy oglądać piękny pokaz fajerwerków, Lila spojrzała w to rozświetlone fajerwerkami niebo i powiedziała z lekką zadumą: „Mam jeszcze jedno życzenie – bardzo bym chciała, aby ten nowy, 2000 rok był szczęśliwy dla świata i ludzi…” Te właśnie słowa znakomicie oddają Jej wielką otwartość na otaczający Ją świat i życzliwość dla wszystkich ludzi spotkanych na Jej drodze. Taka właśnie była Lila Stachurska i taką pozostanie w naszej pamięci.

Żegnaj, droga Lilu, odeszłaś od nas fizycznie, ale duchem jesteś i będziesz zawsze w naszych sercach i w naszej pamięci!

Jan Grzybowski