Kontakt

Andrzej Skorupski
Stanowisko:
Wiceprezes ds. działalności gospodarczej
Telefon:
505-986-966
Telefon komórkowy:
505-986-966

Formularz kontaktowy

Wyślij e-mail
(opcjonalnie)

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Andrzej Skorupski w 1966 r. ukończył studia na Wydziale Łączności Politechniki Warszawskiej (obecnie Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych). W 1965 r. rozpoczął pracę w Zakładzie Doświadczalnym ZBMM przy Katedrze Budowy Maszyn Matematycznych. Następnie pracował jako asystent i starszy asystent do 1975 r. Wtedy obronił doktorat na temat projektowania układów logicznych. Od tego czasu pracował jako adiunkt w Instytucie Informatyki PW. W latach 1978-81 był zastępcą Dyrektora Instytutu Informatyki ds. dydaktycznych, a w latach 1981-87 był zastępcą Dyrektora Instytutu ds. doświadczalnych i kierował zakładem doświadczalnym. W tym czasie w zakładzie opracowano i wdrożono do produkcji wiele urządzeń związanych z techniką mikroprocesorową. W latach 1989-90 przebywał w Kanadzie, gdzie na University of Regina wykładał architekturę komputerów i języki programowania. Odwiedził także liczne ośrodki naukowe w Kanadzie i USA. Zainteresowania zawodowe Andrzeja Skorupskiego dotyczyły wdrażania nowych technologii cyfrowych do praktyki inżynierskiej. Brał udział w wielu przedsięwzięciach technicznych jako projektant lub konsultant.

Andrzej Skorupski swoją praktykę inżynierską wykorzystał w pracy dydaktycznej, a rezultaty przedstawił w książkach „Podstawy budowy i działania komputerów”, „Podstawy techniki cyfrowej”, „Projektowanie złożonych układów cyfrowych” (wspólnie z M. Pawłowskim) i inne. Jest autorem lub współautorem 8 książek, ponad 70 artykułów naukowych lub referatów na konferencje oraz 5 patentów. Doświadczenie dydaktyczne wykorzystywał do unowocześniania i modernizacji laboratoriów dydaktycznych. Był jednym z inicjatorów i projektantów laboratoryjnych systemów dydaktycznych jak SML-1, SML-2, SML-3, a także MSM i DSM. Systemy te umożliwiały zarówno efektywne nauczanie techniki cyfrowej, jak i prototypowanie nowych rozwiązań. Za te prace został dwukrotnie wyróżniony Nagrodą Ministra i wielokrotnie Nagrodami Rektora. Ponadto został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej, odznaką Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej i Zasłużony dla Łączności. Ostatnio Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb uhonorowało zespół pod kierunkiem dr inż. Andrzeja Skorupskiego nagrodą „Diamentowego Lidera Bezpieczeństwa Państwa”, a kierownika zespołu odznaczono medalem "Za innowacyjność na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności".

Od ponad 57 lat jest członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Pełnił wiele różnych funkcji. Jest także rzeczoznawcą i weryfikatorem, kierownikiem Działu 19 Izby Rzeczoznawców oraz pełni funkcję Przewodniczącego Rady Izby Rzeczoznawców SEP. Jest Zasłużonym Seniorem SEP. Za swą działalność został wyróżniony odznaczeniami: Złotą i Srebrną Honorową Odznaką Naczelnej Organizacji Technicznej, Szafirową, Złotą i Srebrną Honorową Odznaką SEP, wieloma medalami SEP, w tym medalem im. Janusza Groszkowskiego. Działalność Andrzeja Skorupskiego obejmuje także popularyzację techniki. Pisał teksty dla czasopism SEP, „Przeglądu technicznego” i „Tygodnika Powszechnego”.

Jest żonaty, ma czworo dzieci. Interesuje się muzyką: gra na gitarze, słucha muzyki klasycznej. Czyta książki filozoficzne i historyczne. Uprawia żeglarstwo, narciarstwo i pływanie.