Kontakt

Mieczysław Żurawski
Stanowisko:
Wiceprezes-skarbnik

Formularz kontaktowy

Wyślij e-mail
(opcjonalnie)

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Studia wyższe w Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Elektroniki (WEL) w zakresie Elektroniki i Telekomunikacji, specjalności naukowej Radioelektronika ukończył w 1972 r. Po odbyciu 2-letniej praktyki dowódczo-sztabowej w Orzyszu wrócił do WAT, gdzie pracował nieprzerwanie od listopada 1974 r. do końca lutego 2006 r. zajmując kolejno stanowiska od starszego inżyniera poprzez starszego asystenta i adiunkta, a od 1990 r. Zastępcy Komendanta Wydziału Elektroniki. W związku z restrukturyzacją Sił Zbrojnych w kwietniu 2002 r., w stopniu pułkownika, przeszedł na emeryturę. Od 1.05.2002 r. został zatrudniony jako główny specjalista – kierownik administracyjny WEL WAT.

W swoim dorobku dydaktycznym przeprowadził około 5000 godzin zajęć dydaktycznych ze studentami specjalności łącznościowych i radiolokacyjnych jak również był autorem / współautorem 8 skryptów z zakresu układów elektronicznych oraz nadajników i odbiorników radiowych. Kierował 9 pracami dyplomowymi.

W ramach realizowanej w Wydziale Elektroniki WAT działalności badawczej aktywnie uczestniczył w pracach z zakresu specjalnych zastosowań elektroniki oraz termografii mikrofalowej. Efekty tej działalności można ogólnie podsumować udziałem i prezentacją osiągnięć w konferencjach krajowych i zagranicznych w tym opublikowanymi i wygłoszonymi referatami na konferencjach międzynarodowych w Madrycie, w Tokio i w Kapsztadzie. Jest współautorem 16 raportów naukowych oraz współautorem 3 patentów. Rozprawę doktorską obronił w 1986 r. W 1988 r. ukończył kurs specjalistyczny z zakresu ochrony fizycznej obiektów i materiałów jądrowych w Stanach Zjednoczonych uzyskując certyfikaty Departamentu Energii USA oraz Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu.

W zakresie działalności logistycznej doprowadził do wdrożenia w Wydziale Elektroniki zasad samofinansowania, czego widocznym efektem jest wysoki poziom bazy dydaktycznej i zaplecza naukowego w jednostkach organizacyjnych Wydziału.

Jest członkiem SEP od 17.11.1969 r., był prezesem Koła SEP przy WAT od 1987 r. do lutego 2006 r., a członkiem Zarządu Koła – od lutego 2006 r. do dziś.

W latach 1990-99 był wiceprzewodniczącym Centralnego Kolegium Sekcji Radiotechniki, a w latach 1999-2002 jej przewodniczącym.

Jest członkiem Komisji Zagranicznej SEP – od 1990 r. Był także członkiem Centralnego Kolegium  Finansów i Działalności Gospodarczej w latach 2002-10.  

W latach  2002-06 był wiceprzewodniczącym GKR SEP.  W latach 2007-14 był prezesem OEIT SEP, a od 4.03.2014 r. – Wiceprezesem-skarbnikiem OEIT SEP oraz, od 7.06.2014 r.  – Wiceprezesem SEP.

Ponadto od 2014 r. pełni urząd Przewodniczącego CKUZiSZI SEP, a w 2014 r. był  Wiceprzewodniczącym Komitetu Organizacyjnego II Kongres Elektryki Polskiej –

Mieczysław Żurawski działał również w innych organizacjach (np. zagranicznych) jako:

  • współzałożyciel i zastępca prezesa Klubu Inżynierów i Techników Wojskowych przy RS NOT,
  • członek IEEE od 1993 r.
  • członek AFCEA od 1995 r.; Wiceprezes Zarządu w kadencji 1996-1997r.
  • członek Rady Programowej Przeglądu Telekomunikacyjnego i Wiadomości Telekomunikacyjnych – od 2000 roku
  • inicjator i twórca pierwszego porozumienia o współpracy pomiędzy Kołem SEP przy WAT a jego odpowiednikiem w Wyższej Szkole Wojskowej w Liptowskim Mikulaszu w Czechosłowacji podpisanego w 1989 r. Obecnie jest kontynuowana współpraca między WAT a Akademią Wojskową ze Słowacji.
  • Członek RS NOT – od 2009 r.
  • Członek Rad Programowych i współorganizator konferencji naukowo-technicznych poświęconych pamięci Nikoli Tesli, prof. Stefana Manczarskiego i prof. Janusza Groszkowskiego – lata 2008-10
  • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji „Problemy kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych inteligentnego transportu” – 2013 r.
  • Przewodniczący Komitetu Programowego konferencjipływ bezprzewodowych technologii teleinformatycznych na życiewspółczesnego człowieka” – 2015 r.

Ważniejsze odznaczenia państwowe i resortowe

KKOOP – 11.11.1999 r.

ZKZ – 18.04.1991 r.

SKZ – 31.07.1985 r.

Zł. MSZwSO – 09.05.1990 r.

Zł. MZZdOK –  29.07.1994 r.

Odznaka Racjonalizatora Wojskowego – 28.04.1992 r.

ZOZPL – 1989 r.

HO ZDŁ- 10.05.2004 r.

SO ZDE – 22-10-1987 r.

Odznaczenia stowarzyszeniowe

SOH SEP – 1985 r.

ZOH SEP – 1991 r.

SzOH SEP – 2015 r.

SOH NOT – 1988 r.

ZOH NOT – 1994 r.

Medal im. Pożarskiego – 1989 r.

Medal im. Prof. Janusza Groszkowskiego – 1997 r.

Medal im. Inż. Kazimierza Szpotańskiego – 2002 r.

Zasłużony Senior SEP – luty 2006 r.

Medal 90-lecia SEP – wrzesień 2009 r.