Kontakt

Zbysław Antoni Kucza
Stanowisko:
Prezes Oddziału EIT
Adres:
Czackiego 3/5 p 109
00-043
Telefon:
502-737-372
Telefon komórkowy:
502-737-372

Formularz kontaktowy

Wyślij e-mail
(opcjonalnie)

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Zbysław Antoni Kucza jest absolwentem (1980 r.) Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej., a w 1998 r. ukończył podyplomowe studia ekonomiki wojskowej w Akademii Obrony Narodowej.

Od 1980 r. był pracownikiem dydaktyczno-naukowym (starszy wykładowca i konsultant z zakresu bezpieczeństwa systemów łączności) w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu k/Warszawy. Zrealizował wiele projektów, a m.in.: „Wykorzystanie stacjonarnej infrastruktury telekomunikacyjnej kraju dla potrzeb Zautomatyzowanych  Systemów Dowodzenia Wojskami” oraz „Kryptografia i jej zastosowanie w systemach łączności”. 

W latach 1992-98 jako główny specjalista, a następnie Naczelnik Wydziału w Ministerstwie Łączności, a także jako sekretarz Zespołu Międzyresortowego, prowadził nadzór merytoryczny nad projektem: „Tworzenie Krajowego Systemu Łączności na potrzeby administracji państwowej”. Był konsultantem:

 • w zakresie prawa telekomunikacyjnego przy realizacji opracowania wymagań na GSM z punktu widzenia wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa kraju;
 • w zakresie doboru urządzeń radiowych do Mobilnej Cyfrowej Linii Radiowej podczas projektowania, budowy i uruchomienia MCLR na potrzeby TP S.A;
 • przy opracowywaniu wstępnej koncepcji współpracy systemów publicznych ze specjalnymi i  strategii wykorzystania systemów publicznych.
 • z zakresu bezpieczeństwa systemów łączności i zarządzania strategicznego.

Jest wychowawcą wielu inżynierów łączności, współtwórcą nowych rozwiązań urządzeń telekomunikacyjnych oraz organizatorem wielu konferencji naukowych i naukowo-technicznych. Za swoją pracę był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany, m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Od kwietnia 1999 r. zajmuje się tematyką ochrony informacji niejawnych pracując w różnych firmach na stanowisku dyrektora Pionu Ochrony – pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz Inspektora Systemu Teleinformatycznego. Posiada stosowne uprawnienia do pracy z dokumentami niejawnymi krajowymi o klauzuli „TAJNE”, NATO SECRET, Unii Europejskiej oraz Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Cechuje go profesjonalizm i doświadczenie w zakresie prac nad ochroną informacji niejawnych oraz doskonała znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych i powiązanymi z nią rozporządzeniami, zarządzeniami i decyzjami. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie przy wdrażaniu i realizacji delegacji ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Jest współzałożycielem powstałego w 2000 r. Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pełnomocników ds. Ochrony Informacji Niejawnych (OSPOIN). W obecnej kadencji pełni funkcję wiceprezesa Zarządu OSPOIN. W dowód uznania szczególnych zasług na rzecz ochrony informacji niejawnych został wyróżniony 23 listopada 2016 r. „Oskarem Informacji Niejawnych” w czasie XI Forum Kierowników Jednostek Organizacyjnych i Pełnomocników ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Aktywny działacz społeczny, także w sporcie, a głównie w siatkówce.  W latach 1992-1997 r. założył Uczniowski Klub Sportowy propagujący piłkę siatkową i pełnił w tym czasie funkcję prezesa UKS „TELOS” w Technikum Łączności nr 1 w Warszawie. Wraz z grupą działaczy związanych z siatkówką na czele z Hubertem Wagnerem uczestniczył w tworzeniu Szkolnej Ligi Siatkówki Szkół Średnich w Warszawie i był członkiem Zarządu. W maju 2015 r. za swoją działalność i zaangażowanie otrzymał Honorową Odznakę 20-lecia Szkolnej Ligi Siatkówki Szkół Średnich. 

Zbysław Antoni Kucza jest członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich od 1976 r. Aktywny i doświadczony członek SEP, działał na początku swego członkostwa głównie w obszarze Kół Wojskowych. W czasie działalności w Komisji Koordynacji Pracy Kół Wojskowych SEP był współorganizatorem VIII Ogólnopolskiego Zlotu Kół Wojskowych SEP, połączonego z Konferencją Naukowo Techniczną, w dniach 22-23 września 1989 r. w Zegrzu k/Warszawy. W wyniku tych i innych działań kolegi Zbysława Antoniego Kuczy, Koło Zakładowe przy Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu otrzymało Dyplom Uznania za zajęcie I miejsca w konkursie na najaktywniejsze koło w Oddziale Warszawskim Elektroniki i Telekomunikacji w grupie B w 1989 roku. Aktywnie działał na rzecz integracji środowiskowej wojskowych elektroników, energetyków i informatyków. Został mianowany „Honorowym Prezesem” Koła Terenowego „ZEGRZE”, którego był założycielem i prezesem w latach 1986-2002;

Dotychczas pełnione funkcje:

 • wieloletni prezes Koła Zakładowego,
 • wiceprzewodniczący Komisji Koordynacji Kół Wojskowych w latach 1986-1990
 • członek Komisji ds. Imprez 2 kadencje w latach 1986-1990 oraz 1990-1994
 • wiceprezes Zarządu OWEiT w latach 1994-1998;
 • członek Prezydium Oddziału ds. szkolenia w latach 1998-2002;
 • członek Zarządu Oddziału Warszawskiego Elektroniki i Telekomunikacji SEP w latach 1990-1994,
 • wiceprezes Zarządu OWEiT ds. organizacyjnych 1994-1998,
 • członek Zarządu Oddziału Warszawskiego EiT 1998-2002,
 • wiceprezes ds. organizacyjnych Zarządu Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP w latach 2002-2010,
 • założyciel i prezes Koła Zakładowego „ABG Ster-Projekt” od 2006-2010;
 • wiceprezes-skarbnik Oddziału EIT SEP w latach 2010-2014;
 • członek Centralnej Komisji Organizacyjnej SEP w latach 2010-2014

Obecnie pełnione funkcje:

 • prezes Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP;
 • delegat na WZD SEP bez przerwy od 1994 r.;
 • członek Centralnej Komisji Organizacyjnej SEP.
 • członek Komisji ds. młodzieży Naczelnej Organizacji Technicznej.
 • członek Rady Stołecznej Naczelnej Organizacji Tecznicznej - drugą kadencję

Posiadane wyróżnienia stowarzyszeniowe:

 • srebrna odznaka honorowa SEP – 1989 r.;
 • srebrna odznaka honorowa NOT – 1994 r.;
 • złota odznaka honorowa SEP – 1996 r.;
 • złota odznaka honorowa NOT – 1998 r.;
 • medal im. Prof. Janusza Groszkowskiego – 2002 r.
 • medal 90-lecia SEP – 2009 r.
 • medal im. Prof. Stanisława Fryzego – 2010 r.
 • medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego - 2012 r.
 • medal im. prof. Pawła Jana Nowackiego - 2012 r
 • szafirowa odznaka honorowa SEP – 2015 r.
 • diamentowa odznaka honorowa NOT – 2016 r.

W grudniu 2011 r. Zarząd Główny SEP nadał Zbysławowi Antoniemu Kuczy godność „Zasłużonego Seniora SEP”, a na wniosek prezesa SEP został wyróżniony za działalność społeczną przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi (3.09.2014 r.)

 

Zainteresowania

Pływanie, szachy, narciarstwo, żeglarstwo, siatkówka, turystyka rowerowa, turystyka górska.