W dniu 14 maja 2018 roku odbyła się


XIX KONFERENCJA OKRĄGŁEGO STOŁU

POLSKA W DRODZE DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

pod hasłem przewodnim:

Enabling the positive use of Artificial Intelligence for All

Wykorzystanie sztucznej inteligencji dla pożytku społecznego

 

Ze względu na trwający protest na terenie Sejmu RP i tym samym ograniczoną dostępność kompleksu sejmowego, Konferencja została zorganizowana wyjątkowo w budynku FSNT NOT przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie
 zamiast tradycyjnie w Sali Kolumnowej Sejmu

Konferencja poświęcona była aktualnym trendom rozwojowym i wdrożeniom sztucznej inteligencji w systemach mających bezpośredni wpływ na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa informacyjnego.

Na szczególną uwagę zasługują dwa referaty wstępne wygłoszone przez Panów Prof. Jarosława ARABASA z Politechniki Warszawskiej – „Sny o mózgach elektronowych” oraz Prof. Stanisława OSOWSKIEGO z Politechniki Warszawskiej i Wojskowej Akademii Technicznej – „Głębokie uczenie i jego zastosowanie w eksploracji danych”.

W referatach wygłoszone zostały opinie naukowców dotyczące zastosowań sztucznej inteligencji w otaczającym nas świecie, perspektywom jej rozwoju, ale również wyzwaniom i zagrożeniom dla życia społecznego. Te aspekty znalazły się również w dyskusji panelowej, w której uczestniczyli specjaliści reprezentujący różne dyscypliny naukowe.

Kolejne sesje konferencji poświęcone były wdrożeniom zaawansowanej cyfryzacji
i sztucznej inteligencji w nowoczesnych systemach otaczającego nas świata w takich dziedzinach jak inteligentna energetyka, globalna telekomunikacja, inteligentny transport, zarządzanie, rozgłaszanie medialne czy też ochrona środowiska.

Przebieg konferencji można prześledzić w przekazie video online tutaj oraz program konferencji tutaj

 

Opracował: Jacek Jarkowski