Dnia 8 marca 2018 r. w sali „C” Warszawskiego Domu Technika w Warszawie przy ul. Czackiego 3/5 o godz. 16.00. odbyło się Walne Zgromadzenie Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

          W toku obrad zostały wybrane władze Oddziału na kadencję 2018/2022:

Skład Zarządu Oddziału EIT SEP:

 1. Kol. Zbysław Antoni KUCZA       - prezes
 2. Kol. Mieczysław ŻURAWSKI      - wiceprezes-skarbnik
 3. Kol. Wojciech KOCAŃDA          - wiceprezes ds. naukowych
 4. Kol. Andrzej SKORUPSKI         - wiceprezes ds. działalności gospodarczej
 5. Kol. Zdzisław CHUDY                - członek Zarządu
 6. Kol. Jacek Maciej JARKOWSKI - członek Zarządu
 7. Kol. Ryszard ŁĄCZYŃSKI         - członek Zarządu
 8. Kol. Wojciech SPYTKOWSKI   - członek Zarządu
 9. Kol. Tadeusz SYDORUK          - sekretarz Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału EIT SEP:

 1. Kol. Jerzy KUCIŃSKI              - przewodniczący KRO
 2. Kol. Sławomir BIEŃKOWSKI   - zastępca przewodniczącego KRO
 3. Kol. Andrzej CIEŚLAK            - sekretarz KRO

Skład Sądu Koleżeńskiego Oddziału EIT SEP:

 1. Kol. Grzegorz KOSMALA         - przewodniczący SKO    
 2. Kol. Ryszard DZIENISZEWSKI - zastępca przewodniczącego SKO
 3. Kol. Leszek KACHEL              - sekretarz SKO

Nasi delegaci na  WZD SEP w Poznaniu:

 1. Kol. Jan FELICKI                        - Członek Honorowy SEP
 2. Kol. Zbysław Antoni KUCZA        - z urzędu (prezes OEIT)
 3. Kol. Andrzej SKORUPSKI          - w wyniku wyborów
 4. Kol. Wiesław WOLIŃSKI            - Członek Honorowy SEP
 5. Kol. Andrzej ZIELIŃSKI              - Członek Honorowy SEP
 6. Kol. Mieczysław ŻURAWSKI     - w wyniku wyborów