S z a n o w n i  P a ń s tw o ,

pragniemy powiadomić, iż wzorem lat ubiegłych Oddział Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji im. prof. Janusza Groszkowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich organizuje VII konferencję pt.: „Wpływ bezprzewodowych technologii teleinforma-tycznych na życie współczesnego człowieka”, która  odbędzie się 22 listopada 2017 r. w Instytucie Kolejnictwa w Warszawie ul. Chłopickiego 50.

                      Celem konferencji jest przedstawienie krajowych osiągnięć w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie, jaką jest cyfrowa transmisja bezprzewodowa i jej zastosowania. Ośrodki naukowe pracujące w tej dziedzinie przedstawiają swoje osiągnięcia. Ich różnorodność pozwala na interdyscyplinarne spojrzenie na to jak elektroniczne, a szczególnie telekomunikacyjne i radiowe środki komunikacji oraz przekazu informacji zmieniły i zmieniają otaczający nas świat i nas samych. Szczególne miejsce w zakresie merytorycznym konferencji zajmują teleinformatyczne rozwiązania systemowe w inteli-gentnym transporcie, inteligentnej energetyce, teleme-dycynie i diagnostyce medycznej. Przedstawiane są także uwarunkowania związane z bezpieczeństwem transmisji, z oddziaływaniem środowiska elektroma-gnetycznego na organizmy ludzkie i na zjawiska społeczne związane z rozwojem technologicznym warunkami bezpiecznego korzystania z globalnej cyberprzestrzeni.

               Podczas konferencji prezentowane są oryginalne wyniki badań, jest sposobność wymiany doświadczeń poprzez prezentowanie innowacyjnych rozwiązań naukowo-badawczych oraz upowszech-nianie, promowanie i popularyzowanie osiągnięć naukowych wśród specjalistów z innych dziedzin. Prezentacja rozwiązań naukowo-technicznych  wielu  instytucji  naukowo-dydaktycznych  i  badawczych, których przedstawiciele biorą udział w konferencji, pozwala na poddanie dyskusji zjawisk społecznych wynikających z postępu technologicznego w zakresie telekomunikacji i informatyki w otaczającym nas świecie.

                Zgłoszone referaty będą recenzowane, co umożliwi ich publikację w czasopiśmie „ELEKTRONIKA” i uzyskanie 8 pkt MNiSZW.

Z poważaniem,

dr inż. Wojciech Kocańda, Wiceprezes Zarządu ds. naukowych OEIT SEP, Przewodniczący Komitetu Programowego

mgr inż. Zbysław Antoni Kucza, Prezes Oddziału EIT SEP, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

e-mailowe zgłoszenie udziału

Rejestracja

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

 

KONFERENCJA  NAUKOWO - TECHNICZNA

Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP

Wpływ bezprzewodowych technologii teleinformatycznych na życie współczesnego człowieka

 

Imię: ...........................................................................................................................................................................

Nazwisko: ..................................................................................................................................................................

Tytuł/Stopień naukowy: ........................................................................................................................................

Stanowisko: ..............................................................................................................................................................

Instytucja: .................................................................................................................................................................

Adres do korespondencji: .......................................................................................................................................

Telefon: .....................................................................................................................................................................

E-mail: .......................................................................................................................................................................

Zgłaszam wystąpienie pt.:  ....................................................................................................................................

Członek SEP           tak        nie

Koszt uczestnictwa w wysokości 123 zł w tym VAT (23%) prosimy uiścić na konto:

 64 1500 1777 1217 7008 9461 0000

z dopiskiem: Opłata konferencyjna OEIT 2017

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne celem świadczenia przez OEIT SEP usług na rzecz uczestnika, któremu przysluguje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawienia.

 

Uczestnictwo w Konferencji z wystąpieniem         tak   nie                       

Uczestnictwo w konferencji bez wystąpienia         tak    nie                  

 

Proszę o wystawienie faktury/rachunku dla:

Instytucja: .........................................................................................................................................

Dokładny adres: ...............................................................................................................................

NIP: .................................................................................................................................................

……………………………                                                                      ……………………………

Miejscowość, data                                                                                                           podpis

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Oddział Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji Stowarzyszenia Elektryków Polskich z siedzibą w Warszawie (00-043), ul. Czackiego 5/7 (dalej: OEIT SEP). Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług szkoleniowych oraz w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych osobowych.

………………………………………

.Podpis autora                      

 

 

 

Uwagi do karty zgłoszenia uczestnictwa:

  1. Wybór należy zakreślić kółkiem,
  1. Kartę zgłoszenia uczestnictwa (można ją powielać w przypadku zgłoszenia dodatkowych uczestników i opracowań) prosimy przesłać na adres:
    • Biuro OEIT SEP,
    • ul. Czackiego 3/5 lok 109
    • 00-043 Warszawa                         lub        Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   
  2. Format wystąpienia – prezentacja *.ppt + streszczenie (1 strona) *.doc lub *.txt
  3. Referaty należy nadsyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.